Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

VÍTEJTE V CÍRKVI

Jsme společenství lidí všech věkových kategorií, různého společenského postavení i národností, kteří se rozhodli přijmout křesťanství za svůj životní styl. Jde nám o to, aby lidé mohli najít osobní vztah s Kristem a s jinými věřícími. Víme, že každý člověk potřebuje v životě naději. Proto se jmenujeme Církev Nová naděje.

Jste tedy srdečně zváni najít naději, víru i lásku, která je všem dostupná skrze Ježíše Krista, jenž je zdrojem lásky, pokoje, moudrosti, uzdravení a zaopatření všeho, co v životě potřebujeme. Chceme, aby naše okolí vědělo, že nám na lidech záleží, a že jsou vždy vítáni.

Všechno, co děláme, vychází z naší víry v Boha, a proto se snažíme …

  • následovat příkladu Ježíše Krista

  • podílet se na službě smíření člověka s Bohem

  • přinášet slávu Bohu a zjevovat Jeho království na zemi

  • sdílet a přinášet dobrou zprávu – evangelium

VEDENÍ CÍRKVE

Nejkrásnější chvíle jsou ty, kdy chválíme Boha, vyvyšujeme Jeho jméno a vyjadřujeme Mu vděčnost. Chvály jsou součástí každé naší bohoslužby. Chválit neboli uctívat Boha je pro každého křesťana samozřejmostí, ne protože musí, ale protože chce. Jsou to vzácné chvíle, kdy můžeme být Bohu blíže a můžeme cítit Jeho přítomnost. Je mnoho způsobů jak Boha můžeme chválit, například svými činy, postoji, slovy a celým svým životem.

Apoštol Pavel to vyjadřuje takto:

Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Efezským 5:19-20)

Král David píše v Žalmech

Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící. Vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina – jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte – jak je nádherné! (Žalmy 135:1-3)

CHVÁLÍCÍ TÝMY

Chválící tým_3