Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

SEMINÁŘ JOHN G. LAKE MINISTRIES V OSTRAVĚ

V prvním listopadovém týdnu do České republiky přijede misionář, kazatel a pastor z Kanady Marty Nystrom. Spolu se svou ženou stojí v čele církve, která je pod záštitou JGLM. Marty bude mít seminář v Ostravě, od 9. do 11. 11., kde se bude mluvit o Duchovním boji. Akce je určená primárně pro věřící a je kompletně zdarma.

Přihlásit se můžete zde:

https://www.eventbrite.ca/…ile

Kázání a záznamy pastora Martyho: 

https://www.youtube.com/…eos

Více se dozvíte o Martym a Brigitte na webu jejich církve:

https://www.jglmcanada.com/…tus

Duchovní boj

@ohen_v_srdci

Každý den od 9 do 17 hod. V sobotu budou po porgramu modlitby za přítomné do 21 hod Místo konání sbor Nová naděje Ostrava @FIRE production @Narodni probuzeni @Štefan Belobrad @ladyzika @Cllavdie Skumanic @Honza_Penkala @Nikol Novosadová @Jirkas @Fit&Dance s Marianou @Marek Švácha21 @Martina Najzarova @NEW LEVEL CHURCH @milost.praha

♬ Heart of Courage - Thomas Bergersen & Two Steps from Hell

SEMINÁŘ JOHN G. LAKE MINISTRIES V OSTRAVĚ

V prvním listopadovém týdnu do České republiky přijede misionář, kazatel a pastor z Kanady Marty Nystrom. Spolu se svou ženou stojí v čele církve, která je pod záštitou JGLM. Marty bude mít seminář v Ostravě, od 9. do 11. 11., kde se bude mluvit o Duchovním boji. Akce je určená primárně pro věřící a je kompletně zdarma.

Přihlásit se můžete zde:

https://www.eventbrite.ca/…ile

Kázání a záznamy pastora Martyho: 

https://www.youtube.com/…eos

Více se dozvíte o Martym a Brigitte na webu jejich církve:

https://www.jglmcanada.com/…tus

Duchovní boj

@ohen_v_srdci

Každý den od 9 do 17 hod. V sobotu budou po porgramu modlitby za přítomné do 21 hod Místo konání sbor Nová naděje Ostrava @FIRE production @Narodni probuzeni @Štefan Belobrad @ladyzika @Cllavdie Skumanic @Honza_Penkala @Nikol Novosadová @Jirkas @Fit&Dance s Marianou @Marek Švácha21 @Martina Najzarova @NEW LEVEL CHURCH @milost.praha

♬ Heart of Courage - Thomas Bergersen & Two Steps from Hell

VÍTEJTE V CÍRKVI

Jsme společenství lidí všech věkových kategorií, různého společenského postavení i národností, kteří se rozhodli přijmout křesťanství za svůj životní styl. Jde nám o to, aby lidé mohli najít osobní vztah s Kristem a s jinými věřícími. Víme, že každý člověk potřebuje v životě naději. Proto se jmenujeme Církev Nová naděje.

Jste tedy srdečně zváni najít naději, víru i lásku, která je všem dostupná skrze Ježíše Krista, jenž je zdrojem lásky, pokoje, moudrosti, uzdravení a zaopatření všeho, co v životě potřebujeme. Chceme, aby naše okolí vědělo, že nám na lidech záleží, a že jsou vždy vítáni.

Všechno, co děláme, vychází z naší víry v Boha, a proto se snažíme …

  • následovat příkladu Ježíše Krista

  • podílet se na službě smíření člověka s Bohem

  • přinášet slávu Bohu a zjevovat Jeho království na zemi

  • sdílet a přinášet dobrou zprávu – evangelium

VEDENÍ CÍRKVE

Nejkrásnější chvíle jsou ty, kdy chválíme Boha, vyvyšujeme Jeho jméno a vyjadřujeme Mu vděčnost. Chvály jsou součástí každé naší bohoslužby. Chválit neboli uctívat Boha je pro každého křesťana samozřejmostí, ne protože musí, ale protože chce. Jsou to vzácné chvíle, kdy můžeme být Bohu blíže a můžeme cítit Jeho přítomnost. Je mnoho způsobů jak Boha můžeme chválit, například svými činy, postoji, slovy a celým svým životem.

Apoštol Pavel to vyjadřuje takto:

Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Efezským 5:19-20)

Král David píše v Žalmech

Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící. Vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina – jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte – jak je nádherné! (Žalmy 135:1-3)

CHVÁLÍCÍ TÝMY

Chválící tým_3