Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

POMÁHÁME UKRAJINĚ

✅ Pomáháme lidem z Ukrajiny.

Mnoho lidí, kteří přijeli z Ukrajiny, mohou využívat naše prostory k ubytování.

➡ Dostanou u nás nezbytné informace a také prvotní materiální pomoc na jednom místě (nabídka volných pracovních míst, potravinová banka, hygienické potřeby, letáky s důležitými informacemi, případně jazykové kurzy).

➡ Pro lidi z Ukrajiny máme také tlumočníka a nasměrujeme je ke konkrétní pomoci podle jejich potřeb, pomáhat jim budou dobrovolníci z naší církve.

➡ Máme připravených 20 míst, společenskou místnost, kuchyňku, pračku, hernu pro děti, učebnu.

➡ Stravování lidí zajišťují naši dobrovolníci a dárci.

Pokud se chcete do pomoci zapojit, můžete nás kontaktovat, přinést materiální pomoc nebo přispět finanční částkou na účet

43-6194660257/0100.

Děkujeme