Služba dětem

,,UČITELÉ JSOU POZVANÍ HOSTÉ. SKUTEČNÝMI UČITELI JSOU RODIČE.” Boží milovaní,v čase covidovém, plném vládních opatření, kdy jsme většinu nedělního času, trávili s rodinou doma, ke mně přicházelo Boží volání k uskutečnění domácích nedělek. A tak začal Boží projekt. Deut.6:6-9Docela mě pohltila Boží bázeň při představě, že mám plnit tolik výzev. Žalm 127:3Nám rodičům bylo odkázáno dědictví, kterého bychom si měli vážit a učit se, jak s tímto dědictvím nakládat.A tak jsem jednoho dne, začala přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli našim ratolestem předat největší Boží poklady a zpestřit tuto službu, aby byla šťavnatá. Začala jsem jak jinak než s Biblí a Božím Slovem. Napadlo mně vytvořit maketu dětské Bible s malými cedulkami Božího Slova. Každé probrané téma jsme zdokumentovali na papír, zalaminovali a připnuli do šanonu s cílem vytvořit si svou dětskou Bibli. Nedělky moje holčičky moc bavily. Wau… jsem tak nadšená, když vidím „děťulata“ přemýšlet o Božím Slově. Je to jako taková předpříprava na to, jak pracovat jednou se svojí Biblí, získat si k Božímu Slovu takový vztah, jako má náš Táta Nebeský se svým Synem Ježíšem. 2. Timoteova 3:16-17K tomuhle verši mi přijde jedna z chval – „KALICH MI NAPLŇUJEŠ AŽ PO OKRAJ“Boží Slovo je plně dostatečné ke každému dobrému dílu a je velkým užitkem pro náš život. Připravuje nás na Bohem dané povolání stát se efektivním Kristovým služebníkem. Přísloví 22:6Zní jako příkaz se zaslíbením. Někdy mi zasvěcování našich dětí do Jeho cest přijde do kola se opakující. Jsem někdy tak unavená, ale když se dívám na důraz zaslíbení, přicházím čerpat sílu od Ježíše, a ten mě posiluje a zvedá mě z pohodlí položených nohou na stole ☺️Toto nese dobré ovoce, jupííí. Máme s manželem vizi pro naše děti a děti v dětské službě. Chceme, abychom probrané téma uváděli do praxe. Tím budeme z dětí činit učedníky.Matouš 28:19-20 Lucie Brožová