Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

Když se postíte a modlíte a kladete Boha na první místo ve svém životě, slibuje vám, že vám požehná!

V Matoušově evangeliu 6,33 Ježíš říká: „Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno“ (NKJ).

To je důvod, proč já, moje rodina i církev, v níž jsem pastorem, začínáme každý nový rok 21 denním půstem. Náš půst začne v neděli 7. ledna.

10. den

Nacházíte se v takovém zoufalství, že si nemůžete dovolit minout Boží vůli pro svůj život? V podobně kritické situaci se ocitl judský král Jóšafat. Byl

Více »

9. den

Když se postíme podle jeho plánu, Bůh říká: „Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, budeš volat a on řekne: ‚Tady jsem‘.“ (Izajáš 58,9). Žena, která je

Více »

8. den

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6). Právě takový hlad se probudil v srdci pohanského setníka

Více »

7. den

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6).Nepochybně se musíme pilně živit Božím slovem. Jak prohlásil Job:

Více »

6. den

Bůh řekl Izraeli v Žalmu 50,12: „Kdybych byl hladový, neřekl bych ti to, neboť můj je svět a všechna jeho plnost (NKJ).“ Bůh vlastní dobytek

Více »

5. den

Matouš vypráví příběh otce, který měl syna posedlého démonem. Celé roky bezmocně sledoval, jak jeho syn trpí strašnými křečemi. Záchvaty byly tak silné, že se

Více »

4. den

Bůh má pro tvůj život konkrétní úkoly. Ale každý úkol od něj někde začíná. Jak tedy poznáte Jeho vůli pro svůj život a Jeho plány

Více »

3. den

Půst znamená ukřižování toho, čemu říkám „král žaludku“. A pokud nevíte, kdo je Král Žaludek, stačí se podívat dolů a představit se. Pravděpodobně jste ho

Více »

2. den

Odkud se bere víra, která vám umožňuje hledět na Boha a věřit jeho slovu, ať už se vaše situace zdá jakkoli vážná? V Římanům 10,17

Více »