Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

Když se postíte a modlíte a kladete Boha na první místo ve svém životě, slibuje vám, že vám požehná!

V Matoušově evangeliu 6,33 Ježíš říká: „Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno“ (NKJ).

To je důvod, proč já, moje rodina i církev, v níž jsem pastorem, začínáme každý nový rok 21 denním půstem. Náš půst začne v neděli 7. ledna.

21. den

Ježíš řekl svým následovníkům: „Kdo tedy slyší tato má slova a plní je, toho připodobním moudrému muži, který postavil svůj dům na skále“ (Matouš 7:24).

Více »

20. den

Je pravděpodobné, že váš půst vás již provedl mnoha emocemi a úrovněmi Boží přítomnosti. Začínáte vnímat odměnu za pokoření svého těla, ke kterému může dojít

Více »

19. den

Chci se s vámi podělit o některé z otevřených odměn, které chce Bůh uvolnit, když se postíte. Zaprvé mi řekl, že půst z vašeho života

Více »

18. den

Jednou mi někdo poslal hořčičné semínko z Izraele. Obyčejné hořčičné semínko má v průměru jen asi jeden milimetr a vyroste z něj malý strom. Jsou

Více »

17. den

Po narození Seta Adamovi a Evě začali lidé vzývat Hospodinovo jméno (viz Genesis 4,26). Henoch se narodil o mnoho let později a tisíce let po

Více »

14. den

Když jsme s Cherise chodili, byli jsme do sebe hluboce zamilovaní a chtěli jsme spolu trávit každou chvíli. Když jsme šli někam na jídlo, dlouho

Více »

13. den

Až budete pokračovat v postu a modlitbě, mějte na paměti, že kříž má dvě břevna: jedno je vodorovné a druhé svislé. Je přirozené soustředit se

Více »

12. den

Bůh řekl v 3. knize Mojžíšově 11:44 (NIV): „‚Já jsem Hospodin, váš Bůh, zasvěťte se a buďte svatí, protože já jsem svatý.’“ Hebrejský kořen pro

Více »

11. den

“Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti

Více »

Učednictví

Pokoj vám bratři a sestry, chtěl bych se s vámi sdílet o učednictví… Jak moc je důležité být učedníkem a vlastně následně také činit učedníky.

Více »