Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

NABÍDKA KNIH

Kraluj v Kristu

Mark Zechin je absolventem biblické školy i biblickým učitelem. Od dětství je věřící a jeho celoživotní studium mu poskytuje jedinečnou perspektivu historie a charakteru starozákonních panovníků. Přidejte k tomu zkušenosti nasbírané za 35 let služby misionáře, pastora, učitele a zakladatele sborů.
 
Mnoho věřících žije v otroctví již poraženého nepřítele. V této knize se můžete naučit, jak kralovat v životě. Můžete chodit v pozici, moci a ochraně dostupné těm, kdo jsou členy královské rodiny.

Žánr: duchovní  literatura,  náboženství

Jazyk vydání: český
ISBN: 978-80-974715-1-4

Knihy od Johna Bevere z vydavatelství Syloam dodáváme církvím i jednotlivcům zdarma, pouze za cenu poštovného.

Větší množství si můžete vyzvednout osobně po telefonické domluvě. Knihy jsou dostupné až do vyčerpání zásob.

Duch svatý

Tři roky byli učedníci s Ježíšem. Kráčeli s Ním a poslouchali vše, co jim měl říct. Přesto Ježíš řekl svým nejbližším přátelům, že je potřeba, aby od nich odešel proto, aby Duch Svatý mohl přijít, a že to tak pro ně bude lepší. Jestliže to platilo pro učedníky, kteří každý den trávili s Ježíšem, o co víc potřebujeme my aktivně zapojit Ducha Svatého do našeho každodenního života?
 

Žánr: duchovní  literatura,  náboženství
Vydáno: 2015, Syloam
Originální název: The Holy Spirit

Počet stran: 255
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: sešitová
ISBN: 978-80-89414-46-8

Příběh manželství

Manželství existuje od věků. Je to smlouva, jež spojila jednoho muže a jednu ženu. Spoutala je dohromady. Toto spojení je oba učinilo silnější a vznešenější, mnohem zářivějším vyjádřením toho, kým mají být. Společně se stali lepšími, než by každý byl o samotě.

Svatební obřad byl ustanoven už od počátku. Je to slavnostní brána pro počátek jejich vztahu „a žili spolu šťastně až dodnes“. Každé rozhodnutí a skutek byly navrženy proto, aby budovaly život, jenž jejich svazek představoval. Manžel a manželka vstoupili s propletenýma, srdci a hlasy do neznáma, aby vyjádřili lásku jejich Stvořiteli.

Jak jsme o tento přenádherný příběh lásky přišli? V knize Příběh manželství vás John a Lisa Bevere zvou, abyste znovu objevili Boží původní plán. Nehledě na to, jste-li v manželství, svobodní či zasnoubení, vás příběh je součástí toho Božího.

Žánr: duchovní  literatura,  náboženství
Vydáno: 2016, Syloam
Originální název: The Story of Marriage, 2014

Překlad: Markéta Bystrická
Počet stran: 312
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: měkká / brožovaná
ISBN: 978-80-89414-62-8

Dobré nebo od Boha

Proč to dobré bez Boha nestačí?

Když je to dobré, tak to musí být od Boha, nebo ne?

V dnešní době nám termíny dobré a od Boha připadají jako synonyma. Jsme přesvědčeni, že to, co se všeobecně přijímá za dobré, musí být také automaticky v souladu s Boží vůlí. Štědrost, pokora, spravedlnost – dobré. Sobectví, arogance, krutost – špatné. Rozdíl mezi nimi se zdá být zjevný.

Je to ale opravdu všechno? Jestliže je dobro tak zjevné, proč potom Bible říká, že potřebujeme rozlišení, abychom je rozeznali?

Kniha Dobré nebo od Boha není jen dalším svépomocným poselstvím. Tato kniha vás nejen vybídne, abyste změnili své chování, ale také mnohem víc. Zmocní vás, abyste mohli spolupracovat s Bohem na takové úrovni, že to změní každou oblast vašeho života.

Žánr: duchovní  literatura,náboženství
Vydáno: 2017, Syloam
Originální název: Good or God?, 2015

Počet stran: 311
Jazyk vydání: český
ISBN: 978-80-89414-75-8

Zničte kryptonit

Můžete zničit to, co ukradne vaši sílu. Stejně jako Superman, který může přeskočit jakoukoli překážku a porazit každého nepřítele. Následovníci Krista mají nadpřirozenou schopnost překonat výzvy, kterým čelíme. Ale problém jak pro Supermana, tak pro nás je, že kryptonit ukradl naši sílu.
 
Žánr: literatura  světová
Vydáno: 2019, Syloam
Originální název: Killing Kryptonite
Překlad: Markéta Bystrická
Počet stran: 328
Jazyk vydání: český
ISBN: 978-80-89414-97-0

S ohledem na věčnost

​Život zde na zemi je jako pára, a přesto mnoho lidí žije, jako by už potom nebylo vůbec nic. To, jak prožijeme tento život, však rozhodne o tom, jak strávíme věčnost. Bible nás učí, že jsou pro věřící připraveny různé odměny. Někteří budou hledět na to, jak vše, čeho dosáhli, shoří v plamenech. Na druhé straně škály odměn budou ti, již budou kralovat se samotným Kristem.John Bevere se opírá o principy z 2. Korintským 5,9-11 a připomíná nám, že se všichni věřící postaví před Krista, aby přijali, co si za svůj život zaslouží. Mnoho z nás prožije šok z uvědomění, že jsme většinu svého života promrhali věcmi, které nemají věčnou váhu ani odměnu.

Jak tedy žít, aby se náš život počítal? V knize S ohledem na věčnost se dozvíte, jak objevit své povolání a jak rozmnožit, co Vám Bůh dal. Když se na vše začnete dívat z pohledu věčnosti, přijmete moc dělat to, co vytrvá.

Žánr: duchovní  literatura,  náboženství
Vydáno: 2018, Syloam
Originální název: Driven by Eternity
Počet stran: 319
Jazyk vydání: český
ISBN: 978-80-89414-89-5

Bože, kde jsi

Jak nalézt sílu a cíl v pustině.
Když čelíme obtížným zkouškám a výzvám, je velice snadné ztratit z dohledu Boží zaslíbení. Tuto knihu jsem napsal, abych vás povzbudil, že každé období má nějaký záměr, dokonce i to strávené v pustině. Právě během doby, kterou trávíme na pomyslné poušti, Bůh zjemňuje naše srdce a utváří náš charakter. Je to příprava na obrovské plány, které pro nás má. Možná se zdá, že Bůh mlčí a že je Jeho přítomnost velmi daleko, ale Bůh se vás nezřekl. Koná ve vás své dílo! Na těchto stránkách se dovíte, jak poté, co úspěšně projdete pustinou, přijde i povýšení. Tato kniha je darem pro vás. Prosím, o její obsah se bez okolků sdílejte s každým věřícím, který toto povzbuzení bude potřebovat. Na stránce CloudLibrary.org také naleznete ke stažení další materiály, jež mohou proměnit váš život. Modlím se, abyste po své zkušenosti v pustině okusili větší míru Boží moci a autority, abyste byli plní slitování a více naladěni na Jeho hlas. Modlím se, aby tak, jako se zlato pročišťuje ohněm, přinesl tento čas pročištění čisté zlato. Mějte před sebou Boží přísliby a doběhněte do cíle! 
 

Žánr: duchovní literatura, náboženství

Vydáno: 2019, Syloam

Překlad: Markéta Bystrická
Jazyk vydání: český
ISBN: 978-80-99940-04-9

Znásob svůj Bohem daný potenciál

 
Každičký z nás je mistrovským dílem Božích rukou, stvořeným
v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Znovuzrodili jste se díky daru
Boží milosti a stali jste se tak Božím dítětem. Toutéž milostí
jste byli zmocněni k určitému záměru. Uvědomujete si, že vaše
Bohem dané dary a schopnosti mají úžasný potenciál, díky
kterému tento záměr můžete naplnit?
Dary, talenty a schopnosti, které jste dostali, nejsou pro vás;
dostali jste je, abyste jimi obdarovali ostatní. V sobě nesete to,
co Bůh touží dát druhým. Je potřeba, abychom všichni své dary
rozpoznali, a pak s nimi věrně hospodařili a používali je pro dobro
druhých lidí a pro budování Božího království.
Šťastný a požehnaný je ten, kdo zná své dary a používá je. Ubohý
a zoufalý je člověk, jenž se snaží používat dary někoho jiného.
Měli bychom usilovat o to, abychom své dary rozmnožovali
pod Jeho pomazáním skrze Boží věrnost a Boží milost z pozice
odpočinku, nikoli stresu a zápolení.
Jste obdarovaní a zmocnění díky Boží milosti a pomazání. Kéž
vás vaše odhodlání vede vstříc velkým věcem pro Boha!