Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

KDO JSME?

Církev Nová naděje Ostrava je sborem, který působí v našem městě již řadu let. Dříve byl známý pod jménem Křesťanská mezinárodní misie.

Jsme společenství lidí všech věkových kategorií, různého společenského postavení i národností, kteří se rozhodli přijmout křesťanství za svůj životní styl. Jde nám o to, aby lidé mohli najít osobní vztah s Kristem a s jinými věřícími. Víme, že každý člověk potřebuje v životě naději. Proto se jmenujeme Církev Nová naděje. Jste tedy srdečně zváni najít naději, víru i lásku, která je všem dostupná skrze Ježíše Krista, jenž je zdrojem lásky, pokoje, moudrosti, uzdravení a zaopatření všeho, co v životě potřebujeme. Chceme, aby naše okolí vědělo, že nám na lidech záleží, a že jsou vždy vítáni.

Vizí naší místní církve je přinášet evangelium lidem v Ostravě a okolí. Dále pak chceme mít kladný vliv na společnost a pomáhat vyplňovat potřeby lidí, aby byl skrze naši službu oslaven Bůh.

Jako národní společenství je Církev Nová naděje spojením více církví, které mají stejnou vizi a záměr. Byli jsme založeni svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů, jako právoplatně registrovaná církev na Ministerstvu kultury ČR a jsme členem České evangelikální aliance. Další sbory CNN jsou ve městech Příbor, Opava, Třinec, Olomouc, Jeseník, Zlaté Hory, Kroměříž, Jihlava a Praha. Jsme součástí regionálních církví napojených na Church of God, které zahrnují církve v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Church of God, Cleveland Tennessee (USA) je světovou denominací s dlouhodobou historií a má více než 7 milionů členů po celém světě.

Denominačně se CNN řadí mezi letničně-charismatické hnutí, které reprezentuje významný proud evangelikální (protestantské) větve křesťanství. Název „charismatický“ má svůj původ ve slově „charismata“, jenž je označením pro duchovní dary, projevující se v životě člověka po jeho naplnění Duchem Svatým. Toto organizačně pestré, ale teologií a praxí jednotné hnutí označujeme jako letničně-charismatické hnutí. Za moderní předchůdce letničního hnutí můžeme směle považovat Moravské bratry. Obec založenou v Ochranově hrabětem Zinzendorfem. Jejich modlitební noc, při které byli všichni naplnění Duchem svatým, bývá považována za „nové Letnice“.

Nedůvěru některých křesťanů k darům Ducha doslova zlomila kniha Dýka a kříž Davida Wilkersona, prostého letničního kazatele z USA, z níž je vidět, jak Boží moc, spojena s poslušností a láskou ke ztraceným „funguje“ v těch nejprostších oblastech lidského života. Wilkerson zde nevystupuje jako superman víry, ale jako obyčejný, slabý a chybující člověk, mající problém s modlitbou, avšak čtenáře doslova odzbrojuje svojí dětinskou vírou a naprostým spolehnutím se na svého Pána. Jeho srdce tluče pro ztracené narkomany a usvědčuje pochybujícího čtenáře mocí Ducha Beránkova.