Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

DOMÁCÍ SKUPINKY

Uvědomujeme si stále více potřebu, mít mezi sebou dobré vztahy a společně, hlouběji studovat Boží slovo. Toto se nám osvědčilo prostřednictvím domácích skupinek, protože

  • přátelské vztahy jsou v malé skupince lépe dosažitelné
  • je tady prostor pro růst
  • pomáhá nám to vytvářet přátelskou atmosféru
  • je tady možnost a příležitost pozvat přátele, kteří nejsou součástí církve
  • pomáhá nám to k prohloubení biblického studia

Koncepce domácích skupinek, je jedním z vhodných nástrojů, jak oslovit naše nevěřící přátelé. Věřící zaměřují svou pozornost na jednotu, lépe mohou sloužit druhým a naplňují tak přikázání lásky ke svému bližnímu.

Naše domácí skupinky probíhají tématicky rozdělené. V některých společenstvích se lidé více modlí a chválí Pána, jinde do hloubky studují Boží slovo. Máme také některé skupinky zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

Aktuální termíny najdete vždy ve zpravodaji a na facebooku.

V uvedeném seznamu jsou kontakty na vedoucí domácích skupinek. Stačí si vybrat některou skupinku, zavolat nebo napsat vedoucímu a zkusit se tam zajít podívat.

Modlitební skupinka 
Zdeňka Proroková - 725 990 885
pondělí v 18 hodin v církvi
Biblické trio - studijní skupinka
Alena Pažítková - 702 890 550, e-mail: a.pazitkova@post.cz
úterý v 18 hodin v Ostravě - Hrabůvce
František Bandy – 733 445 473
čtvrtek v 18 hodin Ostrava – Kunčičky
Vyučování z Bible
Libor Vali – 732 464 331
čtvrtek v 18 hodin v církvi
Barbora a Daniel Brzuskovi – 792 227 889
1x měsíčně v pátek v 18 hodin v Ostravě - Přívozu

EVANGELIZACE 2024