9. den

Když se postíme podle jeho plánu, Bůh říká: „Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, budeš volat a on řekne: ‚Tady jsem‘.“ (Izajáš 58,9).

Žena, která je dobrovolnicí ve Svobodné kapli, vydala o této skutečnosti to nejúžasnější svědectví. Její rodiče se již více než rok nacházeli ve vážných finančních problémech. Dostali oznámení o exekučním řízení, pokud nezaplatí 5 500 dolarů. Zavolala svým bratrům a zeptala se jich, zda se k ní nechtějí připojit a udělat něco, co by jejím rodičům v této zoufalé situaci pomohlo. Bůh ji podpořil!

Její bratři – kteří mimochodem nebyli spaseni – souhlasili a začali se postit. Do patnácti dnů od zabavení domu se jejím rodičům ozvali. Její otec požádal o invaliditu v roce 2000, ale trvalo šest let, než se dostali k projednání jeho případu. Volali, aby rodině oznámili, že jeho žádost o invaliditu byla schválena. Ještě ten den přišel poštou šek ve výši – jste na to připraveni? -86 000 dolarů, což zahrnovalo částku z roku 2000. Kromě toho měl dostávat měsíční dávky v invaliditě.

Její bratři nemohou v žádném případě popřít, že Bůh je ten, kdo způsobil tento zázrak.

Dnes se nechte povzbudit. V situacích, které jsou pro vás zdrcující, nejisté a matoucí, Bůh způsobí, že na cestu, kterou se máte vydat, zazáří světlo. Když se postíte a modlíte s vírou, Bůh vás odmění a povede. „Vaše uši uslyší za vámi slovo: ‚Toto je cesta, jděte po ní‘.“ . (Izajáš 30,21).