8. den

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6).

Právě takový hlad se probudil v srdci pohanského setníka v Cesareji jménem Kornélius, který se postil, modlil k Bohu a štědře obdarovával chudé. Jednoho dne se mu zjevil anděl s poselstvím. Anděl mu řekl: „… Tvé modlitby a almužny ti přišly na památku před Bohem“ (Sk 10,4). A pak mu anděl nařídil, aby poslal pro Petra, který byl nedaleko v Joppe.

Petr, který se v té době také postil, měl od Boha vidění, v němž mu bylo předloženo mnoho pokrmů, které Židé nesměli jíst. Když přišli Kornéliovi poslové, byl z tohoto vidění stále zmatený. Když s nimi šel druhý den do jeho domu a slyšel o hladu v srdci tohoto muže, Petr pochopil, co vidění znamená. Evangelium nemělo být pohanům odepřeno!

Když se o evangelium podělil s lidmi z Kornéliovy domácnosti, všechny naplnil Duch svatý a později byli pokřtěni vodou (viz Sk 10).

Co nám tento příběh ukazuje? Když hladovíte po Bohu, On vás naplní! V dnešní době Bůh říká: „Hledám někoho, kdo něco chce. Hledám někoho, kdo udělá víc, než se jen ukáže. Někoho, kdo bude hladovět po tom, co do něho chci vložit!“ A tak je to.