7. den

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6).
Nepochybně se musíme pilně živit Božím slovem. Jak prohlásil Job: „Neodcházel jsem od přikázání jeho rtů, slova jeho úst jsem si cenil víc než svůj potřebný pokrm“ (Job 23:12, NKJV). A věřte, že půst vám dává mnoho příležitostí k pilnému hledání Pána!
– Musíte Ho pilně hledat, když všichni ostatní chodí do kina, pijí limonády a jedí popcorn, a vy se rozhodnete zůstat doma a být s Pánem, protože od Něj chcete slyšet.
– Pilně Ho hledat prostřednictvím půstu se děje ráno, když všichni ostatní vstávají a užívají si snídani, zatímco vy se rozhodnete trávit čas s Bohem.
– Přichází, když jste v práci a všichni ostatní si dávají k obědu hamburgery, hranolky a zmrzlinu, ale vy pijete balenou vodu!
Být pilný znamená být vytrvalý. A podle listu Židům 11,6 Bůh odměňuje ty, kdo ho pilně hledají. V nebi už pro vás nachystal odměnu. Klíčem k úspěchu je hledat Ho!