6. den

Bůh řekl Izraeli v Žalmu 50,12: „Kdybych byl hladový, neřekl bych ti to, neboť můj je svět a všechna jeho plnost (NKJ).“ Bůh vlastní dobytek na tisíci pahorcích. Nepotřebuje naše rutinní postupy. Nepotrpí si na bezduchou činnost. Opravdové uctívání, které vychází z našich srdcí, je to, co si přeje a zaslouží.

Důvod, proč se o to dělím, je ten, že půst je stálým prostředkem duchovní obnovy. Disciplína půstu vás vytrhne z rutiny světa. Je to forma uctívání – přinášet Bohu své tělo jako živou oběť je svaté a Bohu milé (Římanům 12,1). Disciplína půstu vás pokoří, připomene vám vaši závislost na Bohu a přivede vás zpět k vaší první lásce. Způsobuje, že kořeny vašeho vztahu s Ježíšem jdou hlouběji.

– Existují rozměry našeho slavného Krále, které náhodný, nezaujatý uctívač nikdy neodhalí.

– Existují zdi přímluv, které nezaujatá náboženská služba nikdy nepřekoná.

– Existují tajemství, která mají být odhalena o Něm samém, o Jeho plánech a Jeho touhách pro tebe a o která je třeba usilovat.

Když budete v postu a modlitbě skutečně hladovět po Bohu, překonáte zvyky a přetlačíte rituály – a z Jeho přítomnosti neodejdete hladoví!