3. den

Půst znamená ukřižování toho, čemu říkám „král žaludku“. A pokud nevíte, kdo je Král Žaludek, stačí se podívat dolů a představit se. Pravděpodobně jste ho už párkrát slyšeli nesouhlasně zabručet! Tak se zamyslete nad tím, co se stalo s lidstvem, když mu vládl král Žaludek.

Můžeme začít od začátku, až do rajské zahrady. Had byl mazaný a přesvědčil Evu, že zakázaný strom je dobrý k jídlu.

Když se mluví o hříších Sodomy a Gomory, lidé se obvykle zaměřují na bující homosexualitu v těchto městech. To však není vše, co Bible učí: „Hle, taková byla nepravost tvé sestry Sodomy: ona i její dcera měly pýchu, hojnost jídla a hojnost zahálky, ani neposilovaly ruku chudého a nuzného“ (Ezechiel 16,49).

Je zajímavé, že obyvatelé těchto měst se podle vyprávění v Genesis neprovinili pouze homosexualitou. Jak vidíme zde, Sodoma a Gomora se provinily také obžerstvím (plností jídla).

V tento třetí den překonáváte zásadní překážku na cestě k 21dennímu cíli. Nevzdávejte se proto – půst ve vašem duchu vzbuzuje hlad, který je hlubší než jakýkoli dočasný hlad, který pociťujete ve svém těle. A když hladovíte po Bohu, On vás naplní!