21. den

Ježíš řekl svým následovníkům: „Kdo tedy slyší tato má slova a plní je, toho připodobním moudrému muži, který postavil svůj dům na skále“ (Matouš 7:24).

Dnes je poslední den vašeho půstu. Slyšeli jste Jeho Slovo a poslechli jste ho. Jste jako ten moudrý muž, který postavil svůj dům na skále! Zůstaňte tedy dnes odhodlaní. Tlačte na sebe a naslouchejte, co vám chce Pánův Duch říci.

Když mě Pán před více než dvaceti lety poprvé povolal ke kázání, ukázal mi některé věci, které byly určeny pro čas a období, které teprve přijde. Nedávno Pán pohnul mým duchem s pocitem, že nyní je ten správný čas. Jako by říkal: „Modlil ses za to. Snil jsi o tom. Žádal jsi mě o to. Toužil jsi po tom. Bylo ti to předpovězeno. Připrav se.“

V uplynulých jednadvaceti dnech ses odhodlal pilně hledat Pána a posvětil ses postem. A stejně jako Bůh mluvil ke mně, věřím, že podobně i váš „průlom“ je za rohem.

Bůh bude ve vašem životě dělat zázraky a povede vás na místa, kde jste ještě nikdy nebyli!