2. den

Odkud se bere víra, která vám umožňuje hledět na Boha a věřit jeho slovu, ať už se vaše situace zdá jakkoli vážná?

V Římanům 10,17 se píše: „Víra pochází ze slyšení a slyšení ze slova Kristova“ (NASB). Víra nepochází pouze z církevních programů, bohoslužebných týmů nebo z toho, že jste ve skupině lidí, kteří jsou vám podobní. Víra přichází, když slyšíte Boží slovo. To je místo, kde se víra rodí.

Když se Ježíš postil na poušti, byl pokoušen Satanem. Ježíš však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst‘.“ (Matouš 4,4).

Co Ježíš slyšel před onou dobou půstu? „A náhle se z nebe ozval hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení‘.“ . (Matouš 3,17). Boží slovo podporovalo Ježíše po celých 40 dní a nocí bez jídla.

Jak bych si přál, aby dnešní Kristovo tělo mělo stejný hlad po Božím slově. Ježíš řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“ (Marek 13:31, ESV).

Ve všem, co děláte, je první krok nejtěžší, ale když budete procházet touto 21denní cestou, najdete Boha na každém kroku!