19. den

Chci se s vámi podělit o některé z otevřených odměn, které chce Bůh uvolnit, když se postíte.

Zaprvé mi řekl, že půst z vašeho života vytrhne chudobu. Když se podíváme na Joela 2,15-16 (KJV), lidé byli chudí a trpěli takovým hladem, že nemohli přinést ani oběť. Bůh však řekl, aby „zatroubili na polnici na Sijónu, posvětili půst, svolali slavnostní shromáždění“. Po tomto půstu byla stodola plná pšenice, nádoby s olejem přetékaly, jedli v hojnosti a byli sytí. Hospodin přinesl lidem, kteří se postili a modlili, velké finanční požehnání. Když se půst stane životním stylem, chudoba nebude!

Bůh také řekl, že po půstu bude následovat zdraví a uzdravení. O svém vyvoleném půstu Bůh řekl: „Tehdy tvé světlo vyjde jako jitro, tvé uzdravení se rychle objeví…“ (Izajáš 58,8, NKJV). Půst vás pokořuje a přináší jasnost, dokonce vám umožní dostat ze srdce neodpuštění a hořkost.

Půst vám navíc pomáhá překonat sexuální závislosti a démonické síly. V Matoušově evangeliu 17,21 (SNC) Ježíš o onom tvrdohlavém démonovi řekl: „… takový démon nevychází jinak než modlitbou a postem“. Vzpomínáte si? Nyní nezápasíme s tělem a krví. Ale za sexuální závislostí a zvráceností stojí duch. Půst však tyto pevnosti zlomí!