13. den

Až budete pokračovat v postu a modlitbě, mějte na paměti, že kříž má dvě břevna: jedno je vodorovné a druhé svislé.

Je přirozené soustředit se na to, co je horizontální – na problémy, boje a okolnosti. Půst však obrací vaše priority na vertikální. Přitahuje vaši pozornost k nebi, ke všemu, co pro vás Bůh má.

To symbolicky udělal Ježíš, když vyklidil chrám. Lidé v něm byli příliš horizontální, až do té míry, že kostel fakticky používali jako tržiště. Když však Ježíš vstoupil do chrámu, vyhnal ty, kdo nakupovali a prodávali. [Převrátil stoly směnárníků a sedadla těch, kdo prodávali holuby. A řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům se bude nazývat domem modlitby‘, ale vy jste z něj udělali ‚doupě zlodějů‘.“ A tak se stal dům modlitby. (Matouš 21:13)

To neznamená, že byste při půstu neměli hledat u Boha konkrétní potřeby nebo vlastní přání. Měli byste se postit za konkrétním účelem. Věřím však, že když budete pokračovat v delším půstu, stane se skutečným voláním vašeho srdce: „Více Tebe, Bože, a méně mne.“

Podle Božího principu „první věci“ to, co dáte na první místo, uspořádá zbytek. A když dáte na první místo Boha, všechno ostatní se dá do pořádku! Žijete-li totiž podle těla, zemřete, ale jestliže Duchem umrtvíte skutky těla, budete žít (Řím 7,12).