11. den

“Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek, Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami.„
‭‭Ezdráš‬ ‭8‬:‭21‬, ‭23‬ ‭CSP‬‬

Amen🙏

Půst
Stejně jako můžete nastavit průběh svého dne tím, že se v prvních hodinách setkáte s Bohem, totéž platí o zasvěcení prvních dnů roku půstu.

Král David řekl: „… pokořil jsem se postem…“ (Žalm 35,13; viz také Ezdráš 8,21). A když se pokoříte, Bůh vás pozvedne! Až tedy budete pokračovat ve svém půstu, zde je několik pravd, které byste si měli zapamatovat:

Nepostíte se proto, abyste získali zásluhy u Boha nebo se zbavili hříchu. Existuje pouze jedna věc, která nám dává zásluhy u Boha a očišťuje nás od hříchu – Ježíšova krev. Půst však může vynést na povrch všechny oblasti kompromisů ve vašem životě a umožnit vám lépe si uvědomit případný hřích, abyste mohli činit pokání.
Půst také není křesťanská dieta. Neměli byste se postit, abyste zhubli, i když úbytek hmotnosti je normálním vedlejším účinkem. Když se postíte, můžete se jednoduše soustředit na modlitbu a Boží slovo. A i když si vždycky můžete najít důvod, proč se nepostit, rozhodněte se, že to uděláte, a důvěřujte Bohu.
Když si první dny v roce vyhradíte na půst, určíte tím směr pro následující měsíce a Bůh bude po celý rok přidávat požehnání do vašeho života!