1. den

Vítejte na této úžasné 21-denní cestě půstu a modlitby!

Když Ježíš chodil po této zemi, učil své učedníky zásadám Království. Konkrétně v Matoušově evangeliu 6 uvedl vzor, jak žít jako Boží dítě, včetně:

1. Dávání, 2. Modlitba, 3. Půst

Nejprve vás chci povzbudit, abyste si určili místo a čas, kde se budete denně modlit. Modlitba je během půstu klíčová, abyste slyšeli, co vám Bůh říká.

Za druhé, nechte typ vašeho půstu určit mezi vámi a Bohem. Půst je víc než jen zdržení se určitých potravin. Půst je o přiblížení se k Pánu. Můžete se cítit vedeni k úplnému půstu, při kterém po určitý počet dní pijete pouze tekutiny, nebo k částečnému půstu, který zahrnuje vzdání se určitých potravin a nápojů na delší dobu.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli půst, nedovolte, aby jeho legalistické aspekty snižovaly vaši vztahovou blízkost s Pánem. On zná vaše srdce. Půst je metodou, jak s ním prožívat hlubší důvěrnost.

Mohou nastat dny, kdy bude vaše srdce podněcováno k hlubokým modlitbám. Budou také chvíle, kdy bude vaše energie vyčerpaná a budete mít problém se vůbec modlit. Neodsuzujte se. Bůh vidí vaši oběť. Jak uvedl David: „Hlubina volá k hlubině“ (Žalm 42,7). Když to David psal, postil se. Jeho hlad a žízeň po Bohu byly větší než přirozená touha po jídle. Díky tomu se dostal na místo, kde mohl z hlubin svého ducha volat do hlubin Božích.

Jakmile jednou zažijete takový druh důvěrného vztahu s Bohem a z toho plynoucí nesčetné odměny a požehnání, už nebudete stejní!