Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

ZVEME VÁS

ČERVNOVÁ EVANGELIZACE CÍRKVE

Evangelizacni_koncert_Timothy
Plakát_program_2
Semináře Timothy

SEMINÁŘ A SLUŽBA S MARKEM ZECHINEM A MICHALEM ONDRUCHEM

Mark Zechin - Michal Ondruch

JOHN CLARKE NA SLUŽBĚ V CÍRKVI

John Clarke - březen 2023

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

RAUL RODRIGUEZ OPĚT V OSTRAVĚ NA NEDĚLNÍ SLUŽBĚ

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ S PASTOREM MICHALEM ONDRUCHEM

LISTOPADOVÝ POCHOD PRO JEŽÍŠE S VEČERNÍM SHROMÁŽDĚNÍM

Pochod pro Ježíše - listopad 2022

MARK ZECHIN

23. září 2022 v 10.00 hodin na nedělním shromáždění

Mark Zecchin - 23.10.2022

PASTOR RAUL RODRIGUEZ

na bohoslužbě 18. září 2022 v 10.00 hodin
Pastor_Raul_Rodriguez

VEČER CHVAL

Připojte se k nám 17. září 2022 v 18.00 hodin.

Prskavka Fotka Narozeniny Plakát

PASTOR MICHAEL HERSCH V CÍRKVI NOVÁ NADĚJE

Setkáme se v neděli 4. 9. 2022 v 10.00

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ S MARKEM ZECHINEM

Setkání s Markem Zechinem

VEČER CHVAL – TANITA DEAR

Večer chval - Tanita

POCHOD PRO JEŽÍŠE

KONFERENCE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Konference Boží království-program
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce - Den otevřených dveří
TICHÁ NOC – VEČER CHVAL

“Večer chval a uctívání”

Srdečně vás zveme
Akce - Tichá noc - večer chval
MARK ZECHIN V CÍRKVI
Mark Zechin

Pastor Mark Zechin je zakladatelem Církve Nová naděje. Dnes slouží se svojí ženou Valérii na východě Slovenska.

V sobotu (10.00 – 12.00) a neděli (10.00 – 13.00) bude kázat v ostravském sboru.

Srdečně zveme všechny bratry a sestry, kteří Marka rádi uvidí.

VEČER CHVAL
Akce - Večer chval

1. Tesalonickým 5:18

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 
 
Často se k Bohu modlíme a prosíme Ho o spoustu věcí. Potřebujeme zázraky, zaopatření, pomoc, ochranu, uzdravení.
 
Nyní je čas, poděkovat Mu z celého srdce za to, že se o nás stará. Zastavme se a poděkujme Bohu za všechno, čím naplnil naše životy, za radost, pokoj, za to, že Ho můžeme znát. Vděčnost je uzdravující. Děkování, chvála a uctívání otevírá cestu pro Boží jednání. Mysleme na to, když se chystáme Bohu vyjádřit svou vděčnost. Není většího a vznešenějšího vyjádření vděčnosti Bohu než chvála.
 
Proto přijměte pozvání na Večer chval a vděčnosti, který proběhne 24. září v Církvi Nová naděje.
Poděkuj
ŽÍT BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Srdečně vás zveme v neděli 26. 9. 2021 na setkání s výjimečnými ženami, Božími služebnicemi Barbarou Shaw a Valerií Britton.

Budeme mít výsadu poslechnout si ženy, které běží vítězný běh s Kristem… „k němuž jsme my všichni byli povolaní“… Mnozí z nás ho běží, někteří z nás stojí na startovní čáře a zaklekají do startovacích bloků… někteří o tom běhu teprve zaslechli a seznamují se s jeho podmínkami, těžkosti, požehnáními…

Věříme, že Pán bude sloužit každému z nás k růstu a povzbuzení.

Děkujeme Ireně a Thomasovi Liliendahlovým, kteří zorganizovali pozvání těchto mluvčích.

Barbara Shaw a Valerií Britton

Barbara Shaw – manželka, matka čtyř dětí a babička dvou vnoučat. Miluje Ježíše celým srdcem, slouží lidem Boží láskou a milostí Otce a její srdce hoří po tom, aby každý měl možnost poznat a zakusit lásku Boha Otce. V roce 2007 vstoupila do služby, v roce 2016 pak založila v poslušnosti Duchu Božímu a dle Jeho vzoru církev, kde je hlavou Ježíš. Věří, že každý věřící má v Božím království svůj účel. Tato církev vychovává vůdce, stejně tak posiluje, vybavuje a uvolňuje věřící do jejich Bohem daných povolání. Její vášní je, aby všichni v těle Kristově poznali svou identitu v Kristu Ježíši a své propojení s Ním. Věří, že život v záměru Boha Otce a Jeho lásce je naším nejvyšším povoláním.

Valerie Britton s manželem Brianem sloužili po mnoho let jako starší pastoři ve Virginii v USA. Spolu založili Harvest Family Network. Valerie již od mládí prorocky slouží, také překládá pro křesťanské služby do svého rodného jazyka – ruštiny. Cestuje po Spojených státech stejně jako po celém světě coby hostující řečník. Obzvláště ráda slouží ženám, povzbuzuje je a vede blíže k Bohu Otci a k větší svobodě v Kristu. Valerie ráda organizuje misijní výjezdy týmů žen do Brazílie, aby sloužily v místních sborech a na konferencích. Má magisterský titul z teologie na Regentské univerzitě. V současné době žije se svým manželem Brianem a dcerou Anastasií ve Williamsburgu – Virginie. Manžel Brian je součástí týmu péče o misionáře pro Iris Global, což ie služba Heidi Baker, se kterou spolupracují.